Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Văn Thi, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn đã được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 20162021.

Sáng ngày 15/6, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh, đã được giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu bổ sung giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100% đại biểu có mặt), ông Nguyễn Văn Thi, đã được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Thi được HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Thi sinh năm 1972, quê quán xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ngày 29/4, ông Thi được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Thi có 5 năm giữ chức Phó trưởng Ban và Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn.

Như vậy, thêm cả ông Nguyễn Văn Thi, UBND tỉnh Thanh Hóa hiện có 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Nguyễn Đức Quyền, Phạm Đăng Quyền, Mai Xuân Liêm và Nguyễn Văn Thi.

Theo lịch trình, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra trong 2 ngày (15 và 16/6) thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và quyết nghị, thông qua một số nội dung quan trọng.

Nguồn Báo Công Lý : http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/thanh-hoa-co-tan-pho-chu-tich-ubnd-tinh-347160.html