Chú trọng xây dựng môi trường thi đua lành mạnh, gắn danh hiệu thi đua với quyền lợi, thực hiện 'khen đúng, khen trúng, thưởng xứng đáng', trường ĐH Hải Phòng có những đổi mới mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, trường ĐH Hải Phòng đã có những bước đổi mới, giảm tính hình thức.

Xác định phong trào thi đua là “đòn bẩy” nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong 5 năm (2015-2020), trường ĐH Hải Phòng đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề như “đổi mới sáng tạo trong dạy và học do Bộ GD&ĐT phát động, thi đua “Dạy tốt- học tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Vì trường Đại học Hải Phòng xanh-sạch-đẹp”…

Hưởng ứng các phong trào thi đua đó, cán bộ, giảng viên trường ĐH Hải Phòng đã có những hành động thiết thực, hàng trăm tiết dạy tốt, hàng nghìn tiết học tốt.

Các phong trào thi đua đã khơi dậy sự năng động, sáng tạo, tinh thần đổi mới trong giáo dục của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Từ đó các tấm gương điển hình tiên tiến, những lao động giỏi, giảng viên giỏi được nêu gương, biểu dương và khen thưởng kịp thời.

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Hải Phòng tặng khen các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến trường ĐH Hải Phòng giai đoạn 2015-2020, PGS.TS Nguyễn Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Hải phòng thông tin, trong 5 năm qua trường ĐH Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trường được UBND TP Hải Phòng tặng 10 Bằng khen và các bằng khen của Bộ GD&ĐT , Bộ Y tế.

Ngoài ra, Trường có 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 9 đơn vị trực thuộc, 27 cá nhân được UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học….

Nguồn Giáo Dục Và Thời Đại : http://giaoducthoidai.vn/truong-dh-hai-phong-phong-trao-thi-dua-la-don-bay-nang-cao-chat-luong-dao-tao-20200630211754957.html