Học viện Hải quân vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học khóa 60; khóa 28 chỉ huy tham mưu; khóa 12 chỉ huy kỹ thuật hải quân; khóa 15 cao học quân sự và nghiên cứu sinh khóa 8, 9.

Học viện Hải quân vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho học viên (HV) đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học khóa 60; khóa 28 chỉ huy tham mưu; khóa 12 chỉ huy kỹ thuật hải quân; khóa 15 cao học quân sự và nghiên cứu sinh khóa 8, 9.

Đại diện học viên tốt nghiệp tuyên thệ dưới Quân kỳ.

Trong số hơn 200 HV sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học khóa 60 có 12 HV bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng ngoại ngữ, 14 HV tốt nghiệp loại giỏi, 123 HV được phong quân hàm trung úy, 100% HV tốt nghiệp được kết nạp Đảng.

Khóa 28 chỉ huy tham mưu và khóa 12 chỉ huy kỹ thuật hải quân có 14 HV tốt nghiệp loại giỏi. Khóa 15 cao học quân sự, các HV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật quân sự. Các nghiên cứu sinh khóa 8, 9 cũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học quân sự.

THẾ ANH

Nguồn :