Theo ThS Trần Thị Phương Chi, người tiên phong làm mô hình cánh đồng lúa sạch ở xã Tân Bình (H.Vĩnh Cửu) với sản phẩm gạo sạch Tân Bình Lục đã được thị trường biết tiếng, đơn vị đang thu hoạch vụ hè – thu 2020.

Nông dân trồng lúa sạch tại xã Tân Bình (H.Vĩnh Cửu) thu hoạch vụ hè – thu 2020. Ảnh: B.Nguyên

Mô hình liên kết sản xuất lúa sạch này có gần 20 nông dân tại địa phương tham gia với tổng diện tích 12ha do Cơ sở Gạo sạch Tân Bình Lục bao tiêu sản phẩm. Vụ hè – thu, nông dân trồng lúa sạch đạt năng suất tốt với mức bình quân khoảng 4,5 tấn/ha; ước tổng sản lượng lúa thu hoạch trong vụ này đạt 50 tấn. Đặc biệt, đây là vụ đầu tiên Cơ sở Tân Bình Lục thử nghiệm sản xuất hữu cơ giống lúa đặc sản ST với sản lượng thu hoạch đạt khoảng 1 tấn. Mô hình sản xuất hữu cơ giống lúa đặc sản ST sẽ tiếp tục được nhân rộng trong vụ sản xuất tới.

Bình Nguyên

Nguồn Báo Đồng Nai : http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202008/huyen-vinh-cuu-co-them-dac-san-gao-huu-co-st-3018638/