Nghị định 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2020, trong đó quy định về mức xử phạt đối với hành vì ‘ngoại tình’. Vậy quy định này đã có thay đổi như thế nào so với quy định hiện nay?

Luật sư tư vấn:

Hành vi một người đang trong tình trạng hôn nhân mà có quan hệ tình cảm hoặc chung sống với người khác như vợ chồng là hành vi phạm pháp luật. Cụ thể, khoản 1 Điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định như sau:

“1.Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình”. Bên cạnh đó, Điều 2 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 cũng quy định nguyên tắc cơ bản của hôn nhân là “tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng”.

Ảnh minh họa

Về việc xử lý hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, pháp luật hiện hành quy định có hai biện pháp có thể áp dụng, đó là biện pháp xử lý hành chính hoặc biện pháp xử lý hình sự. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi mà có thể áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự.

Đối với biện pháp xử lý hành chính, theo quy định tại Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã:

“Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; vi phạm quy định về ly hôn

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;……”

Như vậy, đối với hành vi nói trên mức xử phạt vi phạm hành chính sẽ là từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Từ ngày 01/09/2020, Nghị định 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thay thế NĐ 110/2013/NĐ-CP thay đổi về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hôn nhân chế độ một vợ một chồng, cụ thể như sau:

“Điều 59 Hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;…”.

So với quy định về mức xử phạt tại Nghị định 110/2013/NĐ-CP, Nghị định 82/2020/NĐ-CP đã tăng mức xử phạt lên từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hôn nhân chế độ một vợ một chồng. Với việc tăng mức xử phạt tiền sẽ răn đe, cảnh cáo, hạn chế hành vi vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.

Nguồn Vietnamnet : https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/tang-muc-xu-phat-doi-voi-hanh-vi-ngoai-tinh-668342.html