UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ ăn nhậu trong lúc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

3 cán bộ bị kỷ luật gồm: Ông Đỗ Đình Long, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện bị kỷ luật cảnh cáo; Ông Trần Mạnh Sỹ, Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nông Sơn và ông Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ Tài chính – kế toán xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn bị kỷ luật khiển trách.

UBND huyện Nông Sơn nơi ông Sỹ, ông Long công tác.

Theo UBND huyện Nông Sơn, 3 cán bộ này bị kỷ luật vì vi phạm Quy chế văn hóa công sở và kỷ cương kỷ luật hành chính theo tinh thần Chỉ thị 22 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, vào ngày 6/8, ông Long và ông Sỹ đã đến xã Quế Lâm công tác. Sau đó, 3 cán bộ nêu trên đã tổ chức ăn nhậu vào buổi trưa. Thời điểm này, tỉnh Quảng Nam tiến hành các biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19 nên hành vi của 3 cán bộ gây bức xúc trong dư luận.

UBND huyện Nông Sơn đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 3 cán bộ này, đồng thời lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý theo quy định. Hiện tại, cả 3 đã quay trở lại làm việc bình thường.

Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/3-can-bo-o-quang-nam-an-nhau-giua-mua-dich-bi-ky-luat-779175.vov