Trong 10 ngày giữa tháng 8/2020, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.227.094.865 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc

Nguồn Vietnamnet : https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/ban-doc-ung-ho-cac-hoan-canh-kho-khan-10-ngay-giua-thang-8-2020-671286.html