Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 331 vụ phá rừng, gây thiệt hại 84,8 ha rừng. Những diện tích rừng bị phá là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng trồng.

Rừng thông dọc tuyến đường HCM đoạn qua huyện Đắk Song vẫn bị “bức tử”.

So với cùng kỳ năm 2019, số vụ phá rừng ít hơn 41 vụ (giảm 6,05 %); diện tích rừng bị phá cũng ít hơn 10,28 ha (giảm 10,6 %). Diện tích rừng bị phá tập trung chủ yếu ở huyện Đắk Glong, với 198 vụ, thiệt hại hơn 57 ha; Đắk Song 102 vụ, thiệt hại hơn 22 ha; Tuy Đức 20 vụ, thiệt hại hơn 2,8 ha…

Hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại tiểu khu 1488 do Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý xảy ra vào tháng 9/2020.

Nguyên nhân dẫn đến phá rừng chủ yếu do các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương chưa làm tốt công tác, quản lý bảo vệ. Đặc biệt, công tác xử lý vi phạm chưa nghiêm, không đủ sức răn đe.

Đông Quân

Nguồn Kinh tế nông thôn : https://kinhtenongthon.vn/dak-nong-9-thang-dau-nam-de-xay-ra-331-vu-pha-rung-post38182.html