Ban Chấp hành Trung ương XIII có 3 độ tuổi với số lượng khoảng 200 người. Đa số ủy viên nằm trong độ tuổi 50-60.

Hoài Thu – Như Ý

Nguồn Zing News : https://zingnews.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiii-co-co-cau-nhu-the-nao-post1138661.html