Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai có gần 950 hecta lúa sắp thu hoạch bị ngã đổ do mưa, uớc tổng thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên một số địa phương tại tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, trong đó huyện Phú Thiện với 950 hecta lúa sắp thu hoạch bị ngã đổ do mưa. Để hạn chế những thiệt hại này, huyện Phú Thiện đã khuyến cáo người dân cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Cụ thể, đối với diện tích lúa ngã đổ đã già, người dân cần phải sớm thu hoạch để giảm thiệt hại. Còn đối với diện tích lúa ngã đổ còn non thì phải chủ động khơi thông, tháo khô nước trong ruộng, dùng biện pháp chống dựng cho cây lúa. Đồng thời huyện Phú Thiện cũng kiến nghị các cơ quan ban ngành xem xét hỗ trợ kinh phí cho địa phương.

Nguồn VTV : https://vtv.vn/vtv8/gia-lai-gan-950-hecta-lua-nga-do-do-mua-20201013203608514.htm