Tổng cục Thuế vừa công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Nghiệp vụ thuế, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) và Vụ Pháp chế.

Chúc mừng Phó Giám đốc Trường Nghiệp vụ thuế.

Ngày 19/11, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Phượng, Trưởng khoa đào tạo cơ bản kiêm Phó giám đốc phụ trách phân hiệu Thừa Thiên Huế, Trường Nghiệp vụ thuế, giữ chức Phó Giám đốc Trường Nghiệp vụ thuế.

Ông Đặng Ngọc Minh đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Phượng.

Tiếp đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Phần mềm ứng dụng, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Ông Đặng Ngọc Minh đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu.

Trước đó, ngày 18/11, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Phan Tiến Lân, Phó Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế.

Ông Phi Vân Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm ông Phan Tiến Lân.

Thanh Thanh

Nguồn Báo Pháp Luật : http://baophapluat.vn/kinh-te/tong-cuc-thue-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-lanh-dao-cap-vu-557275.html