Chiều 21-12, ông Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020.

Ông Lê Hữu Hoàng thống nhất phương án tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 do Sở Nội vụ đề xuất. Theo đó, kỳ thi dự kiến tổ chức tại Trường Đại học Khánh Hòa với 2 vòng thi: Vòng 1 thi trắc nghiệm môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học vào ngày 2-1-2021; vòng 2 thi viết kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vào ngày 30-1-2021. Ông yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục rà soát lại những nội dung còn vướng mắc liên quan đến hồ sơ đăng ký dự thi, hoàn tất các nội dung đã thống nhất để tham mưu hội đồng, trình Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến. Các thành viên quán triệt nghiêm các quy định, chủ động phối hợp trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng tiến độ, an ninh, an toàn, hiệu quả.

Đến nay, có 269 hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính năm 2020. Trong đó, 205 hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, 31 hồ sơ không đủ điều kiện và 33 hồ sơ đang xin ý kiến.

N.V

Nguồn :