Ngày 11 và 12-1, Hội Khuyến học thành phố Cam Ranh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 11 và 12-1, Hội Khuyến học TP. Cam Ranh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội Khuyến học thành phố đã vận động được gần 9,6 tỷ đồng quỹ khuyến học, khuyến tài, tăng 2,5 lần so với nhiệm kỳ trước và nhiều hiện vật trị giá hơn 1 tỷ đồng để trao tặng học bổng, khen thưởng 97.629 lượt học sinh, sinh viên, thầy cô giáo… với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng. Hội đã phát triển hội viên tăng gấp 4 lần so với nhiệm kỳ trước; đến nay, toàn thành phố có 18.785 hội viên. Toàn thành phố có 32.645 gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 15/15 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”.

Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2020 – 2025: Xây dựng 80% hội khuyến học xã, phường và chi hội khuyến học thôn, tổ dân phố đạt vững mạnh; phát triển 5.000 hội viên, hơn 85% số gia đình được công nhận “Gia đình học tập”; hàng năm vận động từ 2,5 đến 3 tỷ đồng để trao học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên, khuyến khích thầy, cô giáo dạy giỏi…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 21 thành viên. Dịp này, UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Khánh Vĩnh

Nguồn :