Chiều 14/1, tại TP Hạ Long, BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh tại hội nghị.

Năm 2020, 2 cơ quan đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho hội viên nông dân; kịp thời giải đáp vướng mắc của hội viên trong quá trình thụ hưởng các chế độ BHXH và vận động nông dân tham gia BHXH tự nguyện.

Trong năm qua, 2 bên phối hợp tổ chức 70 hội nghị tuyên truyền, phổ biến đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho 16.300 cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Trong đó BHXH và HND cấp huyện tổ chức 60 hội nghị cho trên 2.000 hội viên thuộc nhóm đối tượng hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; cấp phát 16.000 tờ rơi, tờ gấp cho hội viên về chính sách BHXH, BHYT. Đến thời điểm này, tổng số hội viên nông dân tham gia BHYT là 89.135 người, riêng năm 2020 có 23.700 người tham gia BHYT…

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, 2 cơ quan phối hợp tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho hội viên; giúp nông dân hiểu giá trị, lợi ích khi tham gia BHYT và sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, yêu cầu để tất cả mọi người được chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và HND tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2021.

2 bên phấn đấu tăng tỷ lệ hội viên nông dân tham gia BHYT từ 89.135 người hiện nay lên 92.800 người (cuối năm 2021); tổ chức ít nhất 10 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho hội viên; đưa nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT vào sinh hoạt chi, tổ hội tại các địa phương, trọng tâm là BHXH tự nguyện.

Trên cơ sở nội dung phối hợp, mỗi bên giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc từ tỉnh đến cơ sở để triển khai thực hiện; 2 bên thường xuyên trao đổi thông tin, cung cấp số liệu thống kê, cập nhật nội dung về lĩnh vực liên quan; định kỳ hàng quý, cả năm các bên tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện trong năm và triển khai nội dung phối hợp cho năm tiếp theo.

Dương Trường- Văn Tiến

Nguồn :