Ngày 6-1-2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai có Công văn số 37/VPCQCSĐT-Đ3 đề nghị thông báo vận động tố giác tội phạm trong vụ án Lê Quý Phóng cùng đồng bọn có hành vi giết người.

Nguồn Báo Gia Lai : https://baogialai.com.vn/channel/1625/202101/co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-an-tinh-gia-lai-van-dong-to-giac-doi-tuong-phan-van-ty-co-hanh-vi-giet-nguoi-5718653/