Cuốn sách ‘Khái niệm văn hóa trong khoa học xã hội’ của GS Denys Cuche mang lại cho độc giả những hiểu biết căn bản nhất về khái niệm văn hóa, các trường phái nghiên cứu về văn hóa.

Cuốn sách Khái niệm văn hóa trong khoa học xã hội

Kể từ khi xuất hiện từ “văn hóa” mang ý hiện đại vào thế kỷ 18, khái niệm này đã là đối tượng của nhiều cuộc tranh luận học thuật rất sống động. Quyển sách Khái niệm văn hóa trong khoa học xã hội của GS Denys Cuchetrình bày khái niệm văn hóa được sử dụng trong các ngành khoa học xã hội một cách khá đầy đủ. Đặc biệt, tác giả đã thảo luận khái niệm này dưới góc nhìn nhân học và xã hội học một cách rất sâu sắc.

Giáo sư Denys Cuche

Cuốn sách Khái niệm văn hóa trong khoa học xã hội gồm các nội dung: Nguồn gốc xã hội của từ “văn hóa” và ý niệm “văn hóa”; Sự ra đời của khái niệm khoa học về văn hóa; Thắng lợi của khái niệm văn hóa; Nghiên cứu các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và việc cách tân khái niệm văn hóa; Thứ bậc xã hội và thứ bậc văn hóa; Văn hóa và căn tính; Mở rộng khái niệm văn hóa sang các lĩnh vực ứng dụng mới; Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa nghề nghiệp; Di dân quốc tế và biến chuyển văn hóa.

Có thể nói, quyển sách này sẽ mang lại những hiểu biết căn bản nhất về khái niệm văn hóa, các trường phái nghiên cứu về văn hóa, đặc biệt là trường phái Nhân học văn hóa Bắc Mỹ, các lĩnh vực nghiên cứu văn hóa như văn hóa nhập cư, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa bình dân…

Tác giả cuốn sách, Denys Cuche, là GS Xã hội học và Nhân học tại ĐH Sorbonne (Pháp) và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Dân số và Phát triển. Lĩnh vực nghiên cứu của ông gồm di dân quốc tế, quan hệ liên tộc người và tiếp xúc văn hóa.

Đảm nhận vai trò chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Việt là dịch giả Lê Minh Tiến. Ông tốt nghiệp thủ khoa ngành Xã hội học khóa đầu tiên ĐH KHXH&NV TP.HCM và tốt nghiệp cao học chuyên sâu Xã hội học tại ĐH Công giáo Louvain của Vương quốc Bỉ, hiện là giảng viên ĐH Mở TP.HCM. Ông đã dịch, biên soạn một số đầu sách như: Xã hội học Mỹ – Những nghiên cứu thực nghiệm điển hình, Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong Khoa học Xã hội, Phương pháp thống kê trong nghiên cứu xã hội, Phương pháp luận dân dã

Bảo Minh – Ảnh: NXB Tri thức

Nguồn :