Ông Phạm Văn Đại phụ trách, điều hành Sở GD&ĐT Hà Nội cho đến khi UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm giám đốc mới.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Phạm Văn Đại tạm thời phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Ông Phạm Văn Đại được UBND thành phố Hà Nội giao phụ trách, điều hành Sở GD&ĐT Hà Nội cho đến khi thành phố bổ nhiệm giám đốc sở mới.

Ông Phạm Văn Đại sinh năm 1962. Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Trước đó, ông là hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Tháng 12/2020, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Như vậy, hiện nay, Sở GD&ĐT Hà Nội có 3 phó giám đốc là ông Phạm Văn Đại (phụ trách sở), ông Phạm Xuân Tiến và ông Nguyễn Quang Tuấn.

Minh Nhật

Nguồn Zing News : https://zingnews.vn/ong-pham-van-dai-phu-trach-so-gd-dt-ha-noi-post1170717.html