Khi chúng ta căng mắt tìm một thứ gì đó, não và mắt sẽ tập trung cao độ. Điều này rất có lợi cho bộ não của chúng ta.

Bạn có nhìn thấy hình tam giác bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy hình vuông bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy hình tròn bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy hình chữ nhật bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy hình thoi bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy hình bầu dục bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy hình trụ bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy một hình có 5 góc bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy một ngôi sao đang bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy một hình vuông và một hình tròn đang bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy một ngôi sao bất thường và một hình thoi bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy một hình chữ nhật và một hình bầu dục bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy một hình ngôi sao bất thường và hình tròn bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy một hình bầu dục và một hình tam giác bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Bạn có nhìn thấy hình ngũ giác và hình vuông bị ẩn không?

Xem đáp án

Quay lại

Phan Hằng (Theo Brightside)

Nguồn Báo Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/tap-luyen-cho-nao-bo-voi-15-buc-anh-doan-hinh-an-sieu-thu-vi-d492499.html