Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 27/3/2021 với chủ đề 'Lên tiếng vì thiên nhiên'.

(Nguồn: vietnamplus)

Nguồn VTC : https://vtc.vn/gio-trai-dat-nam-2021-len-tieng-vi-thien-nhien-ar603402.html