Sáng 23/3, HĐND TP.HCM khóa IX thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/2014 của HĐND thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non.

Theo đó, giáo viên mầm non mới ra trường ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ gần 3 triệu đồng/tháng (100% lương cơ sở). Tỷ lệ này là 70% và 50% trong hai năm tiếp theo. Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ cho đối tượng này theo Nghị quyết 01/2014 sửa đổi là gần 20 tỷ đồng/năm.

Trung bình mỗi năm thành phố tuyển thêm khoảng 600 giáo viên mới ra trường. HĐND TP.HCM thống nhất kéo dài thời gian thực hiện quy định hỗ trợ giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020-2021 đến hết năm học 2024-2025.

Ảnh minh họa.

Năm đầu tuyển dụng, giáo viên mầm non được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng. Năm thứ hai được hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng. Năm thứ ba được hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng. Từ năm thứ 4, giáo viên sẽ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định hiện hành.

HĐND TP.HCM cũng thông qua sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, hợp đồng giáo viên (hợp đồng dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu vùng 1 do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm. Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu vùng 1 do Chính phủ công bố, còn lại chi từ nguồn xã hội hóa trong 9 tháng/năm.

Theo UBND TP.HCM, hiện thành phố còn thiếu 871 giáo viên mầm non (hợp đồng) và cần hợp đồng thêm 3.500 nhân viên nuôi dưỡng. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ dự kiến khoảng trên 11 tỷ đồng/năm.

MAI THÚY

Nguồn VTC : https://vtc.vn/tp-hcm-se-chi-20-ty-dong-moi-nam-ho-tro-giao-vien-mam-non-moi-ra-truong-ar602579.html