Đời sống

MẸ NGỒI VÁ ÁO

Mẹ ngồi vá cả đêm trường/ Tiếng ho sấm sét chỉ vương nơi nào?/ Thiếu thừa vá cả chiê…

Đọc thêm

Biểu mẫu liên hệ